Kardiologia – oferta mojego gabinetu

Leczenie i diagnostyka chorób kardiologicznych, takich jak:

 • choroba wieńcowa
 • nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia rytmu serca (częstoskurcze, migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków)
 • zaburzenia gospodarki lipidowej (wysoki cholesterol, wysokie trójglicerydy, zaburzenia mieszane)
 • profilaktyka chorób układu krążenia
 • konsultacje i kwalifikacja do zabiegów kardiologii interwencyjnej (tomografia komputerowa naczyń wieńcowych, koronarografia)
 • konsultacje i kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych (ocena zaawansowana wad serca do zabiegów wszczepiania rozruszników serca)

Badania kardiologiczne:

 • badanie echokardiograficzne (tak zwane ECHO serca)
 • elektrokardiograficzne próby wysiłkowe
 • 24-godzinne monitorowania EKG met. Holtera (Holter EKG)
 • 24-godzinne monitorowania ambulatoryjne ciśnienia tętniczego (Holter ciśnieniowy, ABPM)
Kardiolog